دانلود آهنگ اینجا کسیست پنهان از هژیر مهرافروز به همراه متن ترانه

دانلود آهنگ جدید هژیر مهرافروز با عنوان اینجا کسیست پنهان

دانلود آهنگ اینجا کسیست پنهان از هژیر مهرافروز با کیفیت 128

دانلود آهنگ اینجا کسیست پنهان از هژیر مهرافروز با کیفیت 320

مدت زمان : 3:58

متن آهنگ اینجا کسیست پنهان از هژیر مهرافروز :

اینجا کسیست پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفتهاینجا
کسیست پنهان چون جان خوش تر از جان باقی به من نموده ای وای من گرفته
در چشم من نیاید خوبان جمله عالم بنگر خیال خوش مژگان من گرفته اینجا کسی ست
پنهان دامان من گرفته خود را سپس کشیده پیشان من گرفته اینجا کسی ست پنهان همچون
خیال درد اما فرود رویش گرفته تو تاج ما و آنگه سرهای ما شکسته تو یار ما آنگه یاران مان
گرفته یاران دل شکسته در صدر دل نشسته مستان و می پرستان میدان من گرفته