اقدامات هلال احمر در زلزله بندر گناوه

اقدامات انجام شده جمعیت هلال احمر در زلزله بندر گناوه