حضور و هنرنمایی استاد امیر کریمی در کانال تلویزیون پی تی وی کشور فیلیپین

دعوت از استاد امیر کریمی در تلويزيون ملی کشور فیلیپین. صحنه‌هایی از حضور استاد امیر کریمی گیتاریست خوب کشورمان و بهترین استاد گیتار اصفهان در یکی از شبکه‌های تلویزیون ملی کشور فیلیپین و افتخار آفرینی ایشان برای ایران.