علت کوبش کمک فنر

????مزایای ضربه گیر برسام:
????رفع کوبش و لرزش و تکانهای آزاردهنده در سطوح ناهموار و سرعت گیرها
????افزایش هندلینگ , تعادل و فرمان پذیری خودرو هنگام عبور از پیچ ها
????افزایش طول عمر قطعات جلوبندی و جعبه فرمان حداقل تا دو برابر
????دارای تاییدیه های کیفیت و عملکرد
????سایت : www.barsamyadak.com
????اینستاگرام : BARSAMYADAK@
????️ تماس دفتر تهران : 88784154 – 8878403