واکنش وزیر ورزش و جوانان به واگذاری استقلال و پرسپولیس

سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان:
واگذاری استقلال و پرسپولیس از اینجا به بعد در اختیار ما نیست