مستند خاندان ها 1 - شامپانزه

فصل اول مستند Dynasties 2018 – خاندان ها - ق 1 - شامپانزه - قسمت اول مستند خاندان ها که مربوط به گونه هایی است که در معرض خطر نابودی قرار دارند به سراغ شامپانزه ای در سنگال رفته ، این شامپانزه در تلاش است تا بر تهدیداتی رهبر گروهشان برای وی ایجاد می کند، پیروز شود ، عملیاتی که ممکن است خونریزی زیادی را به راه بیاندازد. - - https://Gap.im/khelqat - https://eitaa.com/khelqat