مقدمه ای بر خیانت بخش اول

آسیب های خیانت بیشتر متوجه چه کسانی می شود!؟

آیا برای رفع نیازهای تامین نشده، خیانت راهکار مناسبی هست!؟

درد خیانت دیدن...

برگرفته از کتاب عقلب
نویسنده: مصطفی بیت سعید
گوینده: علی خان آبادی

وب سایت رسمی
www.aghalb.ir
کانال عقلب در ایتا
https://eitaa.com/aghalb
کانال عقلب در سروش
https://splus.ir/aghalb