فیلم کوتاه توکل از حاج قاسم سلیمانی

فیلمی کوتاه اما جذاب و جالب
از جنگ داعش با کردستان عراق
به همراه کمک رسانی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همراه تنها 50 نفر از یارانش!

حتما ببینید....

ما را نیز میتوانید دنبال کنید

http://gap.im/nava_enghelab