دستگاه پروفیل نبشی کناف L12

ماشین سازی ابزار پارسیان سازنده انواع دستگاههای پروفیل L25 کناف و سایر سازههای فلزی سقف کاذب
01144151080
01144151070
09111227487
سایت شرکت
www.abzar-machine.com