روضه‌ خوانی حاج سعید حدادیان

روضه‌خوانی حاج سعید حدادیان در محضر رهبر انقلاب