به دیدار خوش آمدید

کم ترین فعالیتی که نرم افزار سی آر ام دیدار انجام می دهد این است که مدیر یک کسب و کار اعم از کوچک یا بزرگ می تواند تمامی ارتباطات و تماس هایی که توسط خودشان و یا کارمندان شرکت با مشتریان صورت گرفته است را ثبت کند. (مانند تماس های تلفنی موضوع تماس انواع معاملات مشتری با تمامی جزئیات معاملاتی که هنوز به طور کامل انجام نشده اند وظایفی که مدیر هر بخش برای کارمندان و هر کارمند برای همکار مرتبط خود تعیین کرده است زمان انجام وظایف وظایف عقب افتاده و بسیاری از فعالیت ها و اتفاقات مرتبط با کسب و کار ها.)