دقت فلزیاب تصویری

دقت فلزیاب تصویری
دقت فلزیاب تصویری در تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات به نوع مدار فلزیاب تصویری وابسته است و فلزیاب تصویری برای اینکه بخواهد با دقت بالا عمل نماید باید نسبت به هر منطقه یا هر دفعه تصویرگیری یک تصویر متفاوت و مجزا با رنگ های متفاوت را ارائه نماید و برای تشخیص و تفکیک دقیق نسبت به وضعیت ان صحنه کار میباشد که در فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات اس ای تی اسپید SAT SPEED این شرایط برای تفکیک دقیق نسبت به وضعیت صحنه کار و طلا یا فلز مورد نظر بدست می اید.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34