تقدیمی به شاعر بانوی بزرگمهر فرزانه خجندی از شاعر گرانقدر تاجیکستان استاد اعظم خجسته با صدای قاسم ساروی

تقدیم به : بانو فرزانه خجندی ، شاعر بزرگمهر پارسی
شاعر : استاد اعظم خجسته شاعر بزرگوار تاجیکستان
صدا : قاسم ساروی