درست کارکردن فلزیاب تصویری

درست کارکردن فلزیاب تصویری
درست کارکردن فلزیاب تصویری ابتدا به نوع طراحی ان مدار فلزیاب وابسته است که درست عمل نمودن فلزیاب تصویری برای تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات در یک فلزیاب فرکانسی تصویری با تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD بدست می آید و در مرحله بعد با وجود چنین فلزیاب تصویری نتیجه کار را میتوان با مهارت اپراتور فلزیاب تصویری برای موفقیت بدست آورد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34