فلزیاب انتقال فرکانس

فلزیاب انتقال فرکانس
بعد از اینکه فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی فرکانس را منتشر نموده با سرعت زیاد جذب زمین شده و به سمت طلا یا فلزات یا منابع دارای نیروی هم جهت حرکت نموده و در جریان جابجائی ذرات در همسو شدن با منابع یا فلزات یا طلا شرایط جریان نیرو ثابت یا استاتیک در طلا یا فلزات یا منابع دارای افزایش نیرو شده چون نیروی دیگر بر سطح الکتریکی وارد شده و مولکول ها جریان الکترونی با موقعیت الکترواستاتیک را شکل داده و افزایش در تشعشع و انرژی از طلا یا منبع یا فلزات در جهت سیستم رادار زمینی دستی یا فلزیاب با حرکت منظم شکل میگیرد که خطوط حرکت فرکانس را پدید می اورد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34