سیب خنده 1

سريال سیب خنده 1 - کارگردان : رضا عطاران - ۱۳۷۶ - ق 1 و 2 و 3 - جموعه تلویزیونی که برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده است مفاهیم اجتماعی را در قالب طنز بیان می‌کند.