تصمیم برای تعطیلی کلاس‌های حضوری مدارس و دانشگاه‌ها بر عهده چه کسی است؟

تصمیم برای تعطیلی کلاس‌های حضوری مدارس و دانشگاه‌ها