ساندویچ پانل صنعتی - 22220266-021

از انواع ساندویچ پانل صنعتی می توان برای ساخت انواع سوله ها و انبار ها استفاده کرد. به عبارت دیگر از ساندویچ پنل ها می توان برای تهیه و راه اندازی دیوار ها و سقف انواع سوله ها و انبار ها استفاده کرد.
ایران پانل
021-22220266
http://sandwichpanel.ir/