فلزیاب انتنی ردیاب جستجوگر طلا

فلزیاب انتنی ردیاب جستجوگر طلا
فلزیاب انتنی در اصل ردیاب میباشد که طلا و انواع فلزات را جستجو مینماید ولی فلزیاب انتنی پیشرفته که طبق اصول رادار عمل مینماید و از نوع فلزیاب فرکانسی است دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص وی دی ای دیسک VDI DISC یا ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات حساسیت ابعاد هدف مانند وی دی ای سینس VDI SENS و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد و در عملیات جستجو طلا در شعاع زنی و نقطه زنی توان بالائی را دارا است.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34