تیزر معرفی بازیگران سریال زخم کاری

از بازیگران سریال زخم کاری میتوان به جوادعزتی، رعناآزادی‌ور، هانیهتوسلی، سعیدچنگیزیان، الههحصاری، عباسجمشیدی‌فر، مهدیزمین‌پرداز، امیرحسینهاشمی، کاظمهژیرآزاد، منوچهرعلیپور، مه‌لقاباقری، مائدهطهماسبی، (با معرفی) مرتضی امینی‌تبار و سارا حاتمی، (بازیگران خردسال) نیوشا علی‌پور و مه‌یاس پازوکی، و با هنرمندی سیاوش طهمورث اشاره کرد.