ویدیو مراحل رشد جنین انسان

ویدیو مراحل رشد جنین انسان نمایش قدرت خلقت است. کودکی با وزن حدودی 4 کیلوگرم از سلولی تشکیل می شود و همه چیز چنان با نظم و قاعده انجام می شود که گویی چیز ساده ای است ولی پیچیدگی آن فراتر از تصورات است.
دکتر شیوا مدنی حسینی - فوق تخصص و جراح زنان و زایمان
https://drshivamadani.com