ما ملت امام حسینیم با نوای حاج محمود کریمی

مراسم عزاداری حسینی در شب دوم محرم با صدای حاج محمود کریمی با رعایت پروتکل های بهداشتی