شگفتی های هستی 2

مستند - شگفتی های هستی - Wonders Of The Universe 2011 - ق 2 ( پیغام آوران ) - ( نقش نور و سال نوری ) پرفسور برایان کاکس به نقاط مختلفی از زمین سر میزند تا از طریق نمایش این شگفتی ها به توضیح مهمترین قوانین طبیعی بپردازد... - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat