تست اگزاست فن محوری واگزاست فن سانتریفیوژ

مهتاب گستر مشاوره / طراحی / تولید
انواع اگزاست فن سانتریفیوز ومحوری
اگزاست فن های صنعتی / نیمه صنعتی /اگزاست فن رستورانی
انواع هواکش مرغدار ی وگلخانه
نمایندگی اصلی هواکش های زیلاگ طرح المان
021-66706377//09193645880
لینک سایتhttps://cooling-tower.ir/exhaust-fan/{مهتاب گستر}