دستگاه مخمل پاش صنعتی 09381012250 مخمل پاش صنعتی ابکاری فانتاکروم // فرمول ساخت مواد ابکاری فانتاکروم

شرکت امــــــــــــــــــــــــــــگافلوکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تولید کننده و سازنده دستگاه هیدروگرافیک/دستگاه ابکاری فانتاکروم/مخمل پاش
دستگاه هیدوگرافیک شامل :طرح و پترن هیدروگرافیک.اکتیواتور هیدروگرافیک.حوضچه هیدروگرافیک
دستگاه مخمل پاش:پودر مخمل ترک وایرانی چسب مخمل معمولی و ضداب .مخمل پاش خانگی و صنعتی
ارسال به سراسر کشور/تلفن های تماس
02156646297
09385324434
09381012250