تعویض مغزی قفل درب ضد سرقت چگونه انجام می شود؟

1. در ابتدا دو پیچی را که از سمت داخل (محلی که کلید را داخل قفل می‌اندازید) باز کنید تا پیچ‌های پشت درب نیز باز شوند.

2. در مرحله بعد، به سراغ قسمت زبانه درب ضد سرقت (محلی که قفل داخل آن وجود دارد) می‌روید. اغلب سه پیچ در این ناحیه وجود دارند، پیچ وسط را باز کرده و به راحتی مغزی قفل یا توپی را بیاورید.

اطلاعات بیشتر:
"تعویض مغزی قفل درب ضد سرقت چگونه انجام می شود؟"