خونه های قدیمی با آجر

یادش بخیر خونه های قدیمی چه صفایی داشتن. خونه هایی پر از گل و گیاه با نماهای آجری بسیار زیبا. اگه هنوز هم دوست دارین خونه هایی با اون حال و هوا بسازین به صفحه آجر سنتی در سایت آجر آنلاین به نشانی https://ajoronline.com/product/traditional-brick/ سر بزنین.