درون بدن حیوانات 1 - نزاع برای زندگی

مستند درون بدن حیوانات - ق1 - نزاع برای زندگی 2002 Animals The Inside Story - مستندی علمی در مورد اینکه حیوانات چگونه کارهای عجیب خود را انجام می دهند و آناتومی و مکانیزم حرکات و رفتار آنها چگونه است. در این مستند بدن آنها زیر میکروسکوپ قرار گرفته و مورد آنالیز قرار میگیرند… - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat