روضه‌ خوانی حاج محمود کریمی در منزل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

روضه‌خوانی محمود کریمی در منزل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی