علت باقی ماندن تفاله در آبمیوه گیری

علت باقی ماندن تفاله در آبمیوه گیری می تواند در اثر بروز مشکلات مختلفی باشد. دلایلی از قبیل استفاده از میوه های نرم، بروز اشکال در صافی یا همان فیلتر از جمله رایج ترین عواملی هستند که موجب می شوند تفاله در آبمیوه گیری باقی بماند. در این ویدئو از آی پی امداد به بررسی این عوامل می‌پردازیم.
https://ipemdad.com/%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/