تی آر ایکس TRX چیست؟

تی آر ایکس مخفف شده ی عبارت Total Body Resistance Exercise می باشد.