آموزش کاشت ناخن بدون تیپ با استفاده از فرمر : مرحله سوم : مواد گذاری - نیل آکادمی

پس از نصب فرمر در آموزش کاشت ناخن بدون تیپ نوبت به مرحله مواد گذاری می رسد. قبل از شروع موادگذاری ناخن ها را به ضدقارچ آغشته کنید. برای شروع مواد گذاری سطح صدف ناخن را به پرایمر آغشته کنید. مواد گذاری را به ترتیبی که در ویدیو گفته شده انجام دهید.
آموزش کاشت ناخن بدون تیپ
https://academy-nail.com/tip-less-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲