فایل پایان نامه مکان­یابی استقرار کیوسک­های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش، با راه حل الگوریتم ژن...

 متن کامل فایل پایان نامه رشته مدیریت نام دانشکده : دانشکده ارشاد دماوند فایل پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش …
دانلود از لینک زیر:

فایل پایان نامه مکان­یابی استقرار کیوسک­های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش، با راه حل الگوریتم ژنتیک