سیاره آبی 1 - The Blue Planet 2001

مستند سیاره آبی - The Blue Planet 2001 - ق 1 - این مستند به بررسی حیات وحش موجودات دریایی پرداخته می شود و شما به اعماق دریاها و اقیانوس ها سفر خواهید کرد . تمامی حیوانات دریائی اعم از مرجانها یا ماهیهای کوچک تا وال های عظیم و همچنین ماهی های درنده و یارنگی که همچون لامپهائی رنگارنگ در اعماق تاریکی اقیانوسها می درخشند را خواهید دید. Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat