37- آشنایی با Resource ها

با استفاده از کنترلرهای Resource به سادگی میتوانید از میزان حجم کدهای routeهای خود کم کنید . در این جلسه روش استفاده از آنها را به شما آموزش خواهم داد.
برای مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت مراجعه فرمایید:
https://LaravelLearn.ir