دیوار آجری در سرویس بهداشتی

استفاده از دیوار آجری در سرویس بهداشتی و حمام این روز ها توسط بعضی از معماران مورد استفاده قرار می گیرد. شاید برای شما سوال باشد که آیا وجود رطوبت در حمام به دیوار آجری ضربه نمی زند؟؟ جهت پی بردن به پاسخ این سوال حتما این ویدئو از سایت آجر آنلاین به نشانی https://ajoronline.com/ را مشاهده نمایید.