فلزیاب پالسی تفکیک خاص

فلزیاب پالسی تفکیک خاص
فلزیاب پالسی دارای تفکیک خاص برای یک فلز مشخص از فلزات هم طبقه خود را ندارد یا میتوان ابراز نمود فلزیاب پالسی قدرت جداسازی مس از طلا یا الیاژ فلزات را از یکدیگر نداشته زیرا ساختار کار فلزیاب پالسی تشخیص تفاوت خواص مغناطیسی میباشد که فقط میتواند فلز اهنی از فلز غیر اهنی یا فلز با ارزش از فلز بی ارزش تشخیص دهد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34