تیزر تبلیغاتی طرح اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی (ره) | رشد نو

طراحی و اجرا تیزر تبلیغاتی طرح اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - کارگاه تولید ذغال فشرده
کارگردان: امید زاده هادی
ثبت سفارش: 09207200730
مرکز توسعه برند رشد نو
www.roshdeno.com/advertising-teaser