اشتغالزایی با دستگاه مخمل پاش - پودر مخمل ترک 0384086735

مخمل پاش را در دنيا به نام هاي تجاري نظير دستگاه مخمل پاش ، دستگاه مخمل پاشي ، دستگاه فلوک ، جيرپاش ، رنگ مخملي شناخته ميشود
اساس کار دستگاه مخمل پاش ايجاد يک سطح کاملا مخملي و يکنواخت بر روي قطعات و مکان هاي مورد نظر است
با استفاده از دستگاه مخمل پاش ميتوان به عنوان نمونه يک شي تزئيني مانند مجسمه – عروسک و… را پوشش مخملي داد

02156574663
09195642293
09362709033
09384086735
www.iliyacolor.com
www.iliyacolor.ir