قطره گیر برج خنک کننده

https://cutt.ly/qnGuRE1
قطره گیر علاوه بر استفاده در برج خنک کننده در انواع ایرواشر(شستشو دهنده هوا) و کندانسورهای تبخیری نیز به کار برده می‌شود. به دلیل داشتن نقش محافظتی یکی از مهمترین قطعات جانبی برج خنک کننده محسوب می‌شود. المیناتور یا همان چکه گیر در حد فاصل محل قرارگیری سیستم پاشش آب و خروجی هوا در برج خنک کن یا ایرواشر به صورت عمودی (تخت) و افقی(ایستاده) قرار می گیرد. به منظور افزایش کارایی قطره گیر عموماً در برخی موارد از دو یا چند لایه چکه گیر جهت ممانعت از خروج قطره های آب استفاده می‌شود.

ارتفاع استاندارد قطره گیرهای بکار رفته در برج خنک کننده و ایرواشر بین 13 الی 20 سانتیمتر متغییر می‌باشد و با توجه به نوعیت قطره گیر (لانه زنبوری یا تیغه ای) متفاوت می‌باشد. میزان دریفت یا پرتاب قطره های آب به سمت پروانه بیشتر به لحاظ مصرف انرژی(مصرف آب) حائز اهمیت نمی‌باشد.

کاربرد المیناتور در مجرای خروجی هوا در دستگاه‌هایی که با پاشش آب سروکار دارندبیشتر نقش محافظتی از اجزای سیستم هوادهی را برعهده دارد (همانند برج خنک کننده). برخی از این اجزای سیستم هوادهی عبارتند از: موتور، فن برج خنک‌کننده و سیستم انتقال قدرت.