09380039391حقانی-سقف کششی پارکینگ-سایبان چادری توقفگاه خودرو-پوشش سقف سایبان نمایشگاه ماشین

شرکت #معماری #سازه_چادری-غشا
حقانی09380039391
با بهره گیری از تکنولوژی غشاء پیش تنیده پلی استری با رویه PVC دارای لایه انتی UV مجری و طراح زیباترین مدلهای سقف و سایبان مدرن چادری بصورت ثابت و تحرک جهت هرفضای کاربری میباشد.