کارتون بره ناقلا / جوجه تیغی

در این قسمت از کارتون بره ناقلا تیمی تصمیم می گیرد به جوجه تیغی ها کمک کند تا یک مکان استراحت برای شب پیدا کنند. تلاش های او ، با این حال ، دوستان خسته خود را به جای اینکه به آنها یک خواب شب بخیر بدهد ، باعث می شود تا خراشیده شود.