دستگاه مخملپاش //* مخمل پاش //* آبکاری 09362022208

گروه صنعتی گلدفلوک تولید کننده دستگاه مخمل پاش *دستگاه آبکاری*پودرمخمل*چسب مخمل*پک مواد آبکاری*هیدروگرافیک وفیلم هیدروگرافیک*فرمول پک مواد آبکاری /
09029236102
09301313308
09362022208
09106565375