قسمت بیست و ششم سریال جیران(کامل)(قانونی)| دانلود رایگان سریال جیران قسمت 26 -قسمت بیست و ششم -(online)(HD)

دانلود قسمت 26 سریال جیران در سایت پندارمووی :
https://pendarmovie.com/15974/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-26-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/

سریال جیران با کیفیت 480 :
https://elitland.com/downloadf/1ykJ/480p/4j9DY

سریال جیران قسمت 26 کیفیت 720 :
https://elitland.com/downloadf/1ykJ/720p/4j9DY

جیران قسمت 26 با کیفیت 1080 :
https://elitland.com/downloadf/1ykJ/1080p/4j9DY

جیران قسمت 26 کیفیت 1080hq:
https://elitland.com/downloadf/1ykJ/1080hq/4j9DYخلاصه قسمت 26 جیران :
پسر نورسیده سوگلی قبله عالم، چشم و چراغ شاه میشود و این اتش کینه زنان دیگر شاه را شعله ور میکند.

خواجه روشن همه را به بازی میگیرد اینک اما خود بازیچه میشود که دست بالای دست بسیار است.

در هر دهلیز تودرتوی این کاخ رازی نهفته است.

دانلود قسمت آخر سریال یاغی در سایت پندارمووی :
https://pendarmovie.com/14381/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%db%8c%d8%a7%d8%ba%db%8c/

دانلود قسمت اول سریال آنتن :
https://pendarmovie.com/16015/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d9%86%d8%aa%d9%86/

دانلود قسمت اول سریال پوست شیر :
https://pendarmovie.com/15982/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b1/

دانلود قسمت 28 مهمونی :
https://pendarmovie.com/16044/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-28-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c/

دانلود قسمت 10 آفتاب پرست :
https://pendarmovie.com/16022/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa/