داستان«اگر جای تو بودم» نویسنده «مجید اوریادی زنجانی»

برنامه شصت‌وپنجم نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
داستان«اگر جای تو بودم» نویسنده «مجید اوریادی زنجانی»
هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: غزل بابایی، مریم کرمی، زهراکامکار، بهاره سرمدی و مهدی رضایی
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان‌بان