ترشی گوجه

ترشی جز آن دسته از چاشنی های پرطرفدار در بین سفره های ایرانی ها است که با تنوع در طعم و رنگ های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .