اجرای "دوست دارمت که" عماد طالب زاده در خندوانه

باز تو نیستی منم هی چشام خیس میشه اما دلت که باهام نیس هی قدم میزنم این خیابونو بازم نمیبینمت که وای بگو من کجا رو بگردم من که بد با دلت تا نکردم آره نیستی ولی هر جا باشی منم خیلی دوست دارمت که....