از گفتهای فردوسی در شاهنامه

فردوسی شاعر بزرگ حماسه سرای ایران زمین است. شاهنامه فردوسی بخشی از هویت فرهنگی ادبیات ایران را تشکیل می‌دهد و سند افتخار ایران باستان است.

گویش زنده یاد اسماعیل قادر پناه

تهیه و تدوین مجید خندلی در برلین سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی
برابر با سال ۲۰۲۱ میلادی