نصب لنز درجه 1 زیمر دویل مولتی با قابلیت بی نظیر زنون پر قدرت 65 وات زیمر

لنز درجه او دویل و زنون 65 وات زیمر بشدت نور فوق العاده ای میده
https://gz-zimmer.com/product/doyle/