قسمتی از تمرین نمایش کمدی خوابهای جنجالی کمدی ای دراماتیک و عاشقانه ای خواب آلود اثری از علی الفت شایان

گروه هنری گیله وا منطقه آزاد انزلی علی الفت شایان تئاتر کمدی موزیکال